Pand en terrein

NJV de Haven beschikt over een eigen terrein met een trots pand. Dat is eind jaren 50,
begin jaren 60, door de leden zelf gebouwd.

Het Wachtschip

Ons verenigingsgebouw heet ‘het Wachtschip’. Beneden ís ‘het ruim’ waar de boten voor onderhoud liggen. Daar hebben ook de Mini’s, Junioren en Senioren hun eigen ‘hokken’. Op de 1ste verdieping is het stafhok, dat ‘brug’ heet. Vanaf de brug houdt de leiding overzicht over koers en activiteiten. De loods naast het Wachtschip heet ‘droogdok’. Die heeft een eigen helling. Hier liggen de grotere schepen voor onderhoud.


Historische wortels in de regio

Tijdens de bouw, die begon in 1959, hebben de leden van de haven gebruik kunnen maken van materiaal dat elders overbodig was geworden. Dat verbindt het Wachtschip met de geschiedenis van de regio:

  • De fundering bestaat uit oude rioolbuizen uit Heemstede.
  • De houten palen, waarop de 1ste verdieping rust , zijn ‘gered’ uit het oude posthuis aan de Herenweg in Heemstede, dat in 1
    958 gedeeltelijk is afgebrand.
  • Voor de eerste kademuren (nu verborgen achter de nieuwe) konden de bouwers gebruik maken van 50 oude gevangenisdeuren uit de Koepelgevangenis in Haarlem.
  • Voor de eerste ruitjes kregen de zeeverkenners oude glasnegatieven van uitgeverij De Spaarnestad (nu Spaarnestad Photo). Die maat van de ruitjes is nog terug te vinden in de ramen van het ruim.

Terrein

Het terrein zelf was eigendom van het Hageveld, toen een klooster, nu verdeeld tussen het
Hageveld College en privé-appartementen. De latere zeilgrootheid Jaap Kramer heeft, blijkens bijgaand tekstje uit een oud verenigingsblad, goede connecties gehad bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Voor een zacht prijsje kon de St. Josefgroep beslag leggen op een mooi stukje grond aan het water, compleet met haventje.