Vereniging

Klassieke schepenbeursHet kloppend hart van NJV de Haven is de vereniging, alle leden en stafleden zijn hier lid van. Zij worden ondersteund door de stichting en vele vrijwilligers en oud-stafleden, sommigen samen in een commissie, anderen in los verband.

Vrienden van de haven

Naast de vrijwilligers die bergen werk verzetten wordt NJV de Haven ook bijgestaan door de Vrienden van de Haven, mensen en organisaties die de Haven een warm hart toe dragen en ons voorzien van materiaal, korting en sponsoring.

Vriend worden? Klik Hier!

Stafleden

De stafleden van de Haven zijn allemaal vrijwilligers, veelal zijn ze al sinds hun jeugd lid van de vereniging. Zij zijn de ruggengraat van de Haven en zorgen er elke zaterdag voor dat de leden een onvergetelijke dag hebben. Zij nemen de leden mee op weekenden en kampen en geven ze zeil les in het zomerseizoen. Onder de leiding van de stafleden worden de boten iedere winter onderhouden.

Naast de vletten en kwadraten heeft NJV de Haven voor stafleden ’t Dampend Hert beschikbaar, een platbodem om uitdaging te blijven bieden voor stafleden die uitgekeken zijn op de kleinere zeilboten.

Commissies

Naast de stafteams zijn er een aantal commissies actief binnen de Haven.
De PR commissie zorgt voor promotie, de Botencommissie geeft advies en assisteert bij moeilijke klussen, de Fondsenwerving commissie haalt fondsen voor grote klussen binnen en de commissie Pand & Terrein houdt het pand in goede staat en alle bomen en struiken in bedwang en de zeilcommissie is verantwoordelijk voor het CWO-opleidingsgedeelte binnen de Haven.
Iedere commissie bestaat uit een staflid als aanspreekpunt, ouders, oudleden en vrijwilligers die iets willen betekenen op het gebied van de desbetreffende commissie.

Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef

Stichtingsbestuur

Voorzitter: Kelvin van Nimwegen
Secretaris: Yvette van Bladeren
Penningmeester: Arezki Khennane

Doelstelling

De stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiele belangen te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Jaarverslag: Bestuursverslag 2020
Financiële verantwoording: Geconsolideerde jaarrekening 2020
Beloningsbeleid: NJV de Haven kent geen beloningsbeleid. Bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.
Contactgegevens:
Nijverheidsweg 43, 2102 LK Heemstede, havenmeester@haventje.nl
KvK: 41222925
RSIN: 815639405